Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 818/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phí ủy thác huy động vốn trong nội bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Số hiệu: 818/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 818/TCT-DNNN
V/v: Thuế đối với ủy thác huy động vốn

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 21352 CT/ĐTNN ngày 20/10/2005 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phí ủy thác huy động vốn trong nội bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 7 - Mục II - Phần A - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định các loại hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT: “Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam; các hoạt động chuyển nhượng vốn theo pháp luật và hoạt động kinh doanh chứng khoán”.

Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Công ty nhận làm đại lý huy động vốn cho Sở Giao dịch và Sở Giao dịch phải chuyển trả cho Công ty khoản phí ủy thác huy động vốn thì hoạt động này không phải là hoạt động tín dụng như quy định nêu trên nên vẫn thuộc diện chịu thuế GTGT. Khi nhận được tiền phí do Sở Giao dịch chuyển trả, Công ty phải lập hóa đơn giao cho Sở Giao dịch theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 818/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phí ủy thác huy động vốn trong nội bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256
DMCA.com Protection Status