Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 803/VPCP-QHQT đón và làm việc với đoàn Ngân hàng Phát triển châu Á về khả năng đăng cai Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 803/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 803/VPCP-QHQT
V/v đón và làm việc với đoàn ADB về khả năng đăng cai Hội nghị thường niên ADB 2011

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 04/TTr-NHNN ngày 14 tháng 01 năm 2010 về việc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đề xuất Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên ADB năm 2011, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đón đoàn ADB vào Việt Nam tìm hiểu khả năng tổ chức Hội nghị thường niên ADB 2011.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan làm việc cụ thể với Đoàn ADB về các yêu cầu đăng cai tổ chức Hội nghị như khung chương trình, nội dung, kinh phí, yêu cầu về an ninh, vật chất - hậu cần, lễ tân, tuyên truyền …; báo cáo kết quả và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 803/VPCP-QHQT đón và làm việc với đoàn Ngân hàng Phát triển châu Á về khả năng đăng cai Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17