Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8018/VPCP-QHQT về tham gia Diễn đàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8018/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8018/VPCP-QHQT
V/v tham gia Diễn đàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Á

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại văn bản số 2983/NHPT-HTQT ngày 29 tháng 7 năm 2010 và văn bản số 4165/NHPT-HTQT ngày 14 tháng 10 năm 2010; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 12995/BTC-QLN ngày 28 tháng 9 năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 7007/NHNN-HTQT ngày 16 tháng 9 năm 2010 về việc tham gia Diễn đàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Á (AEBF), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam tham gia Diễn đàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Á (AEBF) với tư cách là thành viên chính thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8018/VPCP-QHQT về tham gia Diễn đàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163