Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7953/VPCP-QHQT điều chỉnh một số nội dung trong danh mục dự án Thủy lợi Phước Hòa, khoản vay bổ sung giai đoạn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7953/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7953/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh một số nội dung trong danh mục dự án Thủy lợi Phước Hòa, khoản vay bổ sung giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3440/BNN-HTQT ngày 21 tháng 10 năm 2010 về việc điều chỉnh một số nội dung trong danh mục dự án “Thủy lợi Phước Hòa - khoản vay bổ sung giai đoạn 2”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7298/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 10 năm 2010, Bộ Tài chính tại văn bản số 13416/BTC-ĐT ngày 07 tháng 10 năm 2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số điều chỉnh trong danh mục dự án đã phê duyệt tại văn bản số 541/TTg-QHQT ngày 02 tháng 04 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (tăng tổng mức đầu tư thêm 8,301 triệu USD; sử dụng 18,92 triệu USD từ vốn vay ADB cho công tác đền bù, tái định cư sau khi đảm bảo đủ vốn cho công tác xây lắp).

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, tiến hành thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7953/VPCP-QHQT điều chỉnh một số nội dung trong danh mục dự án Thủy lợi Phước Hòa, khoản vay bổ sung giai đoạn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49