Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7057/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 17/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7057/BKHĐT-ĐTNN
V/v: rà soát việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay vốn của các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam nhưng hoạt động không hiệu quả, phải ngừng hoạt động, có trường hợp, nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ trốn. Điều này đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam. Trong bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo rất sâu sát và quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 trong đó có nội dung phải quản lý chặt chẽ về ngoại hối và tiền tệ. Đồng thời, ngày 19/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1617/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. Một trong những giải pháp được đề ra là nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài (chuyển vốn vào Việt Nam, vay, trả nợ nước ngoài, vay các tổ chức tín dụng trong nước của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Đồng thời, tình trạng trong nước khó khăn về ngoại tệ mà nhiều doanh nghiệp trong nước lại vay vốn của các ngân hàng thương mại để đầu tư ra nước ngoài, điều này cũng ảnh hưởng đến cán cân thanh toán.

Từ những phân tích nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại trong nước rà soát, báo cáo về các nội dung sau:

- Tình hình cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay vốn của các ngân hàng thương mại trong nước để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo Hợp đồng vay vốn đang còn hiệu lực (Phụ lục 1).

- Tình hình cho các Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay vốn để đầu tư ra nước ngoài theo các Hợp đồng vay vốn đang còn hiệu lực (Phụ lục 2).

- Ngoài ra, đề nghị Ngân hàng Nhà nước có nghiên cứu và đánh giá về xu hướng ngày càng nhiều ngân hàng thương mại trong nước mở các ngân hàng con, chi nhánh tại nước ngoài, thậm chí có ngân hàng mở ngân hàng con, ngân hàng liên doanh tại nước ngoài, sau đó lại mở chi nhánh ngược trở lại Việt Nam, nêu ra các tác động tích cực, tiêu cực đối với nền kinh tế cũng như chỉ rõ các nguy cơ liên quan đến an ninh tài chính, tiền tệ của đất nước.

Trên cơ sở báo cáo của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước tổng hợp đánh giá và chuyển Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp chung cùng với các nội dung khác sẽ có báo cáo đánh giá tổng thể trình Thủ tướng Chính phủ và có biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đầu tư.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ngân hàng Nhà nước./.

(Ghi chú:

- File mẫu báo cáo có thể download trực tiếp tại địa chỉ: http://fia.mpi.gov.vn

- Để thuận lợi cho việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, File tổng hợp tình hình của Quý Cơ quan xin gửi vào E-mail: Dovansu@mpi.gov.vn

- Đầu mối liên hệ: Đ/c Đỗ Văn Sử, Trưởng phòng Đầu tư nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ĐT: 04.37343761).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Tài chính tiền tệ;
- Lưu: VP, Cục ĐTNN.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 


Phụ lục 1: BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VAY VỐN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐTNN

(Kèm theo công văn số 7057/BKHĐT-ĐTNN ngày 17/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Tên Tổ chức tín dụng

Tên DN, Dự án ĐTNN có hợp đồng vay vốn

Tổng vốn vay theo Hợp đồng

Số vốn vay đã trả

Mục tiêu của dự án sử dụng vốn vay

Tình trạng hoạt động

Đã giải ngân

Chưa giải ngân

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Đơn vị tính: đồng Việt Nam; trường hợp trong Hợp đồng vay bằng đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác thì quy đổi thành đồng Việt Nam.

2. Phần nội dung “Mục đích sử dụng của vốn vay”: ghi rõ ngành, lĩnh vực đầu tư kinh doanh mà DN có vốn ĐTNN sẽ sử dụng vốn vay để hoạt động.

3. Phần nội dung “Tình trạng hoạt động”: nêu rõ hiện trạng hoạt động đang gặp khó khăn thua lỗ, đang có hiệu quả, thu được lợi nhuận,...


Phụ lục 2: BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VAY VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo công văn số 7057/BKHĐT-ĐTNN ngày 17/ 10 /2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Tên Tổ chức tín dụng

Tên DN Việt Nam có hợp đồng vay vốn

Quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ đầu tư

Tổng vốn vay theo Hợp đồng

Số vốn vay đã trả

Mục tiêu của dự án sử dụng vốn vay

Tình trạng hoạt động

Đã giải ngân

Chưa giải ngân

1.

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

2.

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

3.

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Đơn vị tính: đồng Việt Nam; trường hợp trong Hợp đồng vay bằng đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác thì quy đổi thành đồng Việt Nam.

2. Phần nội dung “Mục tiêu của dự án sử dụng vốn vay ”: ghi rõ ngành, lĩnh vực đầu tư kinh doanh mà DN Việt Nam sử dụng vốn vay để hoạt động đầu tư tại dự án ở nước ngoài.

3. Phần nội dung “Tình trạng hoạt động”: nêu rõ hiện trạng hoạt động đang gặp khó khăn thua lỗ, đang có hiệu quả, thu được lợi nhuận,...

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7057/BKHĐT-ĐTNN ngày 17/10/2011 rà soát việc vay vốn tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.602

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!