Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7031/NHNN-TTGSNH năm 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 7031/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Trần Đăng Phi
Ngày ban hành: 06/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7031/NHNN-TTGSNH
V/v cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
(Không bao gồm Quỹ Tín dụng nhân dân, Tchức tài chính vi mô)

Qua công tác thanh tra, giám sát cho thy có hiện tượng một s Tchức tín dng, chi nhánh ngân hàng nưc ngoài (gọi tt là TCTD) cho khách hàng vay vn có bảo đảm bng cầm cố sổ tiết kiệm nhưng không có phương án sử dụng vn theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, vi phạm quy định của NHNN về sử dụng phương tiện thanh toán không ng tiền mặt đ giải ngân vốn vay. Để ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, NHNN yêu cầu các TCTD:

1. Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; chp hành nghiêm các quy định của pháp luật vcho vay, về i suất huy động bằng ngoại tệ, về sdụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đgiải ngân vn vay; kim soát chặt chẽ khoản vay, đặc bit là kiểm soát mục đích sử dụng vn vay và giải ngân vn vay đi với khoản vay có bảo đảm bng cầm cố stiết kiệm. NHNN sẽ xử lý nghiêm các TCTD cố tình vi phạm.

2. Tăng cưng công tác tkiểm tra, kiểm soát việc tuân th các quy định pháp luật và quy định nội bộ liên quan đến hoạt động huy đng vn và cho vay, đặc biệt là các khoản cho vay có bảo đảm bằng cầm c stiết kiệm. Chủ đng xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm quy địch nêu tại điểm 1 văn bn này.

3. Rà soát, sa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nội bộ, bao gm cả quy định cho vay có bảo đảm bng cầm cố stiết kiệm, đảm bo tuân thủ các quy đnh của pháp lut về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

4. Kp thi báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và NHNN Chi nhánh tnh, thành ph nhng trường hợp vi phạm nêu tại điểm 1 văn bản này; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định ca pháp luật về hoạt động ngân hàng để có biện pháp x lý đm bảo an toàn hoạt động.

Chủ tịch Hội đồng qun trị/Hội đồng thành viên, Tng Giám đốc (Giám đốc) ca TCTD có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- Vụ CSTT (để ph/h);
- NHNN CN tỉnh, TP (để ph/h);
- TTGSNH1, 4;
- Lưu: VP, TTGSNH2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Trần Đăng Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7031/NHNN-TTGSNH năm 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216