Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 651/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 651/VPCP-QHQT
V/v Thỏa thuận sửa đổi Thỏa ước vay dự án "Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An" vay vốn ODA Pháp

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1096/BTC-QLN ngày 21 tháng 01 năm 2011) về việc ký Thỏa thuận sửa đổi Thỏa ước vay cho dự án "Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An" vay vốn ODA của Chính phủ Pháp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung dự thảo Thỏa thuận sửa đổi Thỏa ước vay cho dự án "Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường thành phố Hội An" được gửi kèm theo công văn nêu trên của Bộ Tài chính.

2. Giao Bộ Tài chính ký Thỏa thuận sửa đổi Thỏa ước vay nêu trên với Ngân hàng NATIXIS.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), MH 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 651/VPCP-QHQT ngày 28/01/2011 về thỏa thuận sửa đổi Thỏa ước vay dự án "Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An" vay vốn ODA Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.218

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!