Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 647/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 647/VPCP-QHQT
V/v Khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư Công do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 07/TTr-NHNN ngày 12 tháng 01 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh quy mô của Khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư Công lần thứ hai do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ là 350 triệu USD (trong đó vay từ nguồn IBRD là 250 triệu USD và vay từ nguồn IDA là 100 triệu USD); vốn đồng tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 35 triệu Euro.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để đàm phán Khoản vay trên với WB.

3. Bộ Tài chính phối hợp với AFD để làm rõ về khoản đồng tài trợ thứ hai cho Chương trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

4. Các cơ quan có liên quan cần khẩn trương hoàn thành các hành động chính sách chưa hoàn thành để đảm bảo tiến độ đàm phán; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp gặp khó khăn, vượt quá thẩm quyền của mình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 647/VPCP-QHQT ngày 28/01/2011 về khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư Công do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.203

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!