Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 631/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 631/TTg-QHQT
V/v Thỏa ước tín dụng với AFD và điều kiện cho vay lại vốn vay AFD cho dự án Hạn mức tín dụng cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 4508/BTC-QLN, ngày 06 tháng 4 năm 2011) về việc trình duyệt Thỏa ước mở tín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và điều kiện cho vay lại vốn AFD đối với dự án Hạn mức tín dụng thứ 2 dành cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Thỏa ước mở tín dụng số CVN 1126 01E với AFD trị giá 20 triệu Euro đối với dự án Hạn mức tín dụng thứ 2 dành cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung được nêu tại công văn trên. Giao lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thỏa ước nêu trên với Đại diện có thẩm quyền của AFD.

2. Phê duyệt điều kiện cho vay lại vốn AFD đối với Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh theo kiến nghị tại điểm 2.3, mục II của công văn 4508/BTC-QNL, ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg:
Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN:
 các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 631/TTg-QHQT ngày 22/04/2011 về thỏa ước tín dụng với AFD và điều kiện cho vay lại vốn vay AFD cho dự án Hạn mức tín dụng cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.418

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123