Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 610/VPCP-KTTH cấp bù lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 610/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 610/VPCP-KTTH
V/v cấp bù lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 179/TTr-NHNN ngày 25 tháng 11 năm 2009 về việc cấp bù lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích từ nguồn kích cầu 17.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 610/VPCP-KTTH cấp bù lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202