Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 608/TTg-QHQT về việc đàm phán Hiệp định tài trợ vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) cho Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 6 (PRSC6) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 608/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 608/TTg-QHQT
V/v đàm phán Hiệp định tài trợ vay vốn WB cho Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 6 (PRSC6)

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 49/TTr-NHNN, ngày 14 tháng 5 năm 2007) về việc đàm phán Hiệp định Tài trợ vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) cho Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 6 (PRSC6), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt về nguyên tắc các hành động đề xuất trong Dự thảo Khung chính sách Chương trình "Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo 6" (PRSC6), làm cơ sở cho việc đàm phán vay và thực hiện Chương trình PRSC6.

Giao các Bộ, ngành liên quan thỏa thuận các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền của mình trong quá trình đàm phán Chương trình PRSC6.

2. Cho phép tiến hành đàm phán với WB dự thảo Hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của Chương trình PRSC6.

3. Đồng ý thành lập Đoàn đàm phán Chương trình PRSC6. Thành phần đoàn đàm phán gồm đại diện các cơ quan liên quan được nêu trong danh sách do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất tại công văn trên.

4. Ủy quyền Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phùng Khắc Kế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình PRSC, thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán Chương trình "Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo". Bộ Ngoại giao ra văn bản xác nhận việc ủy quyền này.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán các văn kiện nêu trên và báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán sau khi kết thúc đàm phán./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: TH, KTTH, CCHC;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 608/TTg-QHQT về việc đàm phán Hiệp định tài trợ vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) cho Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 6 (PRSC6) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106