Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6057/VPCP-QHQT về việc sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Dự án Quản lý rủi ro thiên tai để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6057/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6057/VPCP-QHQT
V/v sử dụng nguồn vốn của WB trong khuôn khổ Dự án Quản lý rủi ro thiên tai để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 10060/BTC-TCĐN ngày 28 tháng 8 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc trích 60 tỷ đồng (tương đương với 3,64 triệu USD) từ kinh phí của Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai thuộc Dự án Quản lý rủi ro thiên tai, vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định danh mục cụ thể các tiểu dự án và phối hợp với Bộ Tài chính để gửi cho nhà tài trợ thông qua. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các tiểu dự án theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư trong nước và các yêu cầu của WB.

3. Giao Bộ Tài chính tiếp tục làm việc với WB để xem xét khả năng bổ sung thêm nguồn vốn của WB cho Hợp phần 3 của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, ĐP, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6057/VPCP-QHQT về việc sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Dự án Quản lý rủi ro thiên tai để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.785
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240