Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5690/VPCP-KTTH về việc một số kiến nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5690/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5690/VPCP-KTTH
V/v Một số kiến nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 2311/NHPT-KHTH ngày 27 tháng 6 năm 2008 về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2008 và các ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 9063/BTC-TCNH ngày 4 tháng 8 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5429/BKH-TCTT ngày 25 tháng 7 năm 2008), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 7495/NHNN-CNH ngày 15 tháng 8 năm 2008); Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, thực hiện theo khoản 2 Nghị quyết số 17/2008/NQ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2008.

2. Đồng ý điều chỉnh kế hoạch năm 2008 về tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức 17.000 tỷ đồng (không kể vốn cho vay theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2008); dư nợ bình quân tín dụng xuất khẩu khoảng 7.000-8.000 tỷ đồng.

3. Về các khoản nợ còn lại của các dự án giao thông, giao Bộ Tài chính cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý tiếp.

4. Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí cấp đủ vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ kế hoạch năm 2009-2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; Các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5690/VPCP-KTTH về việc một số kiến nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10