Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5444/TCT-KK về việc kê khai, quyết toán thuế tập trung cho hai chi nhánh ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5444/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5444/TCT-KK
V/v: kê khai, quyết toán thuế tập trung

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số SCB190907 ngày 26/9/2007 của Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội (kèm giấy ủy quyền ngày 7/11/2007 của Ngân hàng Standard Chartered  tại Anh ủy quyền cho Chi nhánh Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội làm việc với cơ quan thuế Việt Nam) về việc đề nghị cho Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kê khai, quyết toán thuế tập trung cho hai chi nhánh ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 4 Luật Quản lý thuế quy định: “Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Điều 37 Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/3/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Trường hợp ngân hàng nước ngoài có hai hoặc nhiều chi nhánh hoạt động tại Việt Nam, tài chính, hạch toán, báo cáo của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam bao gồm cả việc kê khai, nộp và quyết toán thuế được thực hiện trên cơ sở tổng hợp tại một chi nhánh do ngân hàng nước ngoài lựa chọn và đăng ký với Ngân hàng Nhà nước”.

Ngày 11/10/2006, tại công văn số 8713/NHNN-CNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận việc Ngân hàng Standard Chartered đã đăng ký thực hiện tài chính, hạch toán, báo cáo (bao gồm cả việc kê khai, nộp và quyết toán thuế) trên cơ sở tổng hợp tại Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợp Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội thì đề nghị Ngân hàng liên hệ với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục đóng mã số thuế 10 số và mở mã số thuế phụ thuộc 13 số cho chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định đối với đơn vị phụ thuộc; Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các hoạt động kinh doanh phát sinh tại Hà Nội và các Khoản kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế chung bao gồm cả chi nhánh ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, TTTĐ;
- Ngân hàng Standard Chartered – CN TP HCM;
- Cục thuế Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT; KK .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5444/TCT-KK về việc kê khai, quyết toán thuế tập trung cho hai chi nhánh ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227