Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5139/VPCP-KTTH về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và chỉnh sửa Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5139/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5139/VPCP-KTTH
V/v cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và chỉnh sửa QĐ số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 445/TTr-NHNN.Tym ngày 31 tháng 7 năm 2008) về tình hình cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và chỉnh sửa Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên, giao Ngân hàng Nhà nước:

- Rà soát để có điều chỉnh bổ sung cần thiết các quy định, điều kiện cần phải có đối với ngân hàng thương mại cổ phần nhằm áp dụng cho các ngân hàng thuơng mại cổ phần trong nước đang hoạt động và đồng thời cũng là tiêu chí để xem xét cho phép các ngân hàng thương mại mới thành lập.

- Trong thời gian chưa ban hành quy định mới về các điều kiện cần phải có nêu trên, chưa cho phép thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: ĐMDN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5139/VPCP-KTTH về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và chỉnh sửa Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155