Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 505/TCT-CS về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 505/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/TCT-CS
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội.
- Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered.

 

Tống cục Thuế nhận được công văn số 18686/CT-HTr ngày 23/7/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế và các công văn số 2012- 129/SCBVL-CF ngày 2/7/2012, công văn 2012-264/SCBVL- FIN ngày 13/12/2012 của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ quy định:

"1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật."

Theo báo cáo của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered tại công văn số 2012-264/SCBVL-FIN ngày 13/12/2012 thì Ngân hàng có nhiều khách hàng có số lượng giao dịch theo từng ngày lên đến hàng trăm giao dịch, cá biệt có khách hàng giao dịch hàng nghìn giao dịch trong một ngày (Amway Vietnam Co.,Ltd và Vietnam Corporation).

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và theo báo cáo của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered thì giấy báo có, giấy báo nợ mà ngân hàng gửi cho khách hàng là một chứng từ xác nhận giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản khác đến tài khoản của khách hàng (giấy báo có) hoặc từ tài khoản của khách hàng đến một tài khoản khác (giấy báo nợ); ngân hàng không sử dụng giấy báo có, giấy báo nợ kiêm chứng từ thu phí và không thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn kiêm giấy báo nợ, giấy báo có theo chế độ quy định về phát hành và sử dụng hóa đơn thì giấy báo có, giấy báo nợ của ngân hàng không phải là hoá đơn nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ (nêu trên) và Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn mà tuân theo các quy định về chứng từ ngân hàng.

Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền cần cung cấp tài liệu hoặc xác minh thì Ngân hàng phải thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội và Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC -TCT;
- Lưu VT; CS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 505/TCT-CS về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.851
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41