Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4978/TCT-CS tham gia ý kiến về chính sách thuế đối với trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4978/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4978/TCT-CS
V/v tham gia ý kiến về chính sách thuế đối với trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp, ngân hàng đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với lãi và chuyển nhượng trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), chứng chỉ tiền gửi (bao gồm loại chuyển nhượng được và loại không chuyển nhượng được).

Căn cứ theo Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng và quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008;

- Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam/

Tổng cục Thuế dự kiến hướng dẫn chính sách thuế đối với lãi và chuyển nhượng trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), chứng chỉ tiền gửi như sau:

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Chính sách thuế TNCN đối với chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu như sau:

- Đối với thu nhập từ khoản lãi nhận được vào ngày đáo hạn chứng chỉ tiền gửi hoặc lãi trái phiếu: số thuế phải nộp được xác định bằng 5% tính trên thu nhập từ khoản lãi nhận được.

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu: số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% giá chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

2.1. Nhà đầu tư là tổ chức Việt Nam có thu nhập từ lãi và chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu là thu nhập tài chính được gộp vào thu nhập kinh doanh của tổ chức (doanh nghiệp) để xác định nghĩa vụ thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về thuế TNDN.

2.2. Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài:

- Thu nhập từ lãi trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi nộp thuế theo tỷ lệ 10% trên lãi nhận được (căn cứ theo quy định tại tiết a điểm 3.2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 đối với lãi tiền vay).

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu: số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% gái trị chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu tại thời điểm chuyển nhượng (căn cứ theo quy định tại tiết b10 điểm 3.1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính).

Để có cơ sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất, theo đúng quy định Tổng cục Thuế kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho ý kiến về vấn đề này.

Ý kiến xin gửi về Tổng cục Thuế - 123 Lò Đúc - Hà Nội trước ngày 10/12/2009.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4978/TCT-CS tham gia ý kiến về chính sách thuế đối với trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251