Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4740/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 15/2011/TT-NHNN do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4740/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4740/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

Trả lời công văn số 1118/HQLA-NV ngày 09/09/2011 của Cục Hải quan tỉnh Long An và công văn số 737/HQHG-NV ngày 14/09/2011 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu chính bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản trả lời, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể.

2. Đối với cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới bằng chứng minh thư biên giới hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh biên giới do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước có chung biên giới cấp, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thực hiện theo quy định tại Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/03/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4740/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 15/2011/TT-NHNN do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.719
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15