Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4594/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

Số hiệu: 4594/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4594/BTC-TCT
về việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ Tài chính nhận được ý kiến của các cục thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thuế đối với khoản chênh lệch tỉ giá của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ qui định tại Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính:

- Đối với khoản chênh lệch tỉ giá (CLTG) phát sinh trong kì (CLTG đã thực hiện): doanh nghiệp thực hiện hạch toán doanh thu, chi phí và được tính vào thu nhập hoặc chi phí khi tính thuế TNDN. Doanh nghiệp được chia hoặc chuyển lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

- Đối với khoản CLTG do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính: được ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hay thu nhập khi tính thuế TNDN đối với khoản lãi/lỗ chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính và cũng không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi CLTG đánh giá lại cuối năm tài chính.

Đối với năm tài chính 2002 - 2003, việc xác định chi phí, thu nhập khi tính thuế TNDN của khoản chênh lệch tỉ giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống nhất.

 

THỨ TƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 4594/BTC-TCT
On settlement of exchange rate-related differences

Hanoi, April 6, 2006

 

To: Provincial/municipal Tax Departments

The Finance Ministry has received inquiries of provincial/municipal Tax Departments and enterprises about the tax on exchange rate-related differences of money items of foreign currency origin. On this issue, the Finance Ministry hereby provides the following guidance:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4594/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.164
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210