Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4494/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 26/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4494/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương năm 2014 của MHB

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 8367/NHNN-TCCB ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiền lương năm 2014 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB), sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các Nghị định trên thì chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty có vốn góp chi phối của nhà nước chỉ đạo người đại diện vốn căn cứ quy định tại Nghị định này tham gia quyết định hoặc đề xuất Hội đồng quản trị để quyết định tiền lương, tiền thưởng trong công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm quản lý chung của nhà nước. Vì vậy, trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thấy rằng việc quản lý tiền lương thông qua đơn giá tiền lương là phù hợp với hoạt động kinh doanh của MHB thì chỉ đạo người đại diện vốn xây dựng đơn giá tiền lương kế hoạch và xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 gắn với kết quả kinh doanh của MHB, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc năng suất lao động bình quân và lợi nhuận tăng so với thực hiện của năm trước liền kề thì tiền lương bình quân thực hiện tăng; năng suất lao động bình quân và lợi nhuận giảm so với thực hiện của năm trước liền kề thì tiền lương bình quân thực hiện giảm, trong đó mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động.

2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn MHB xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH nêu trên.

3. Về quỹ tiền lương của viên chức quản lý, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại MHB xác định quỹ tiền lương của viên chức quản lý đảm bảo cân đối hợp lý giữa tiền lương của người lao động với tiền lương của viên chức quản lý trong nội bộ MHB cũng như giữa viên chức quản lý của các ngân hàng thương mại hiện nay, báo cáo chủ sở hữu trước và sau khi thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4494/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương ngày 26/11/2014 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.100

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!