Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4321/VPCP-QHQT gia hạn Dự án “Cải thiện môi trường đô thị miền Trung”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4321/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4321/VPCP-QHQT
V/v gia hạn Dự án “Cải thiện môi trường đô thị miền Trung”, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 94/TTr-NHNN ngày 19 tháng 6 năm 2009 về việc sử dụng vốn dư và gia hạn dự án “Cải thiện môi trường đô thị miền Trung” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian khóa sổ khoản vay cho dự án nêu trên đến ngày 6 tháng 10 năm 2010 để hoàn thành các hoạt động còn lại của dự án và khối lượng công việc bổ sung sử dụng vốn dư của dự án.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn dư của dự án, đảm bảo các hoạt động của dự án được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục về gia hạn và sử dụng vốn dư của dự án với ADB theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4321/VPCP-QHQT gia hạn Dự án “Cải thiện môi trường đô thị miền Trung”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.208
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60