Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 414/TTg-QHQT duyệt Thỏa ước mở tín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp cho Chương trình Cải cách đầu tư công (PIR) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 414/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 414/TTg-QHQT
V/v duyệt Thỏa ước mở tín dụng với AFD cho Chương trình Cải cách đầu tư công (PIR)  

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2744/BTC-QLN, ngày 08 tháng 3 năm 2010) về việc phê duyệt Thỏa ước mở tín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Chương trình Cải cách đầu tư công (PIR), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Thoả ước mở tín dụng khoản vay 100 triệu Euro với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Chương trình Cải cách đầu tư công (PIR). Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Thỏa ước nêu trên với đại diện của AFD.

2. Phát triển cơ chế giải ngân và sử dụng vốn vay AFD cho Chương trình Cải cách đầu tư công và nguyên tắc chuyển đổi lãi suất của khoản vay AFD với các nội dung được nêu tại công văn trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

 THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 414/TTg-QHQT duyệt Thỏa ước mở tín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp cho Chương trình Cải cách đầu tư công (PIR) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.092
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78