Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4080/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt động bao thanh toán

Số hiệu: 4080/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4080/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế đối với  hoạt động bao thanh toán
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

Kính Gửi : Chi nhánh Ngân hàng The Bank Of Tokyo Mitsubishi Ltd, Hochiminh City Branch

Trả lời thư đề ngày 17/6/2005 của Chi nhánh Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd, HoChiMinh City Branch đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động bao thanh toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì:

1. Về thuế GTGT:

Hoạt động bao thanh toán không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chi nhánh phải xuất hóa đơn đối với tiền lãi và phí thu được từ dịch vụ bao thanh toán khi cung cấp dịch vụ bao thanh toán hoặc khi dịch vụ bao thanh toán được hoàn thành (khi thu được tiền của bên mua hàng theo hợp đồng mua, bán hàng). Trường hợp Chi nhánh thu lãi và phí bằng ngoại tệ thì Chi nhánh phải qui đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời Điểm phát sinh lãi và phí đó.

Đối với các hợp đồng mua, bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Chi nhánh có thể bao thanh toán các Khoản phải thu của bên bán hàng bao gồm cả thuế GTGT.

2. Về chứng từ hạch toán:

Chi nhánh phải lưu giữ đầy đủ các chứng từ có liên quan đến hoạt động bao thanh toán như hóa đơn, hợp đồng, phiếu chi, phiếu thu, chứng từ chuyển tiền… để làm căn cứ hạch toán doanh thu và chi phí của Chi nhánh.

3. Về chiết khấu:

Theo Quy chế nêu trên, doanh thu từ dịch vụ bao thanh toán là lãi và phí do hai bên thỏa thuận tại hợp đồng bao thanh toán. Đề nghị Chi nhánh giải trình rõ về Khoản chiết khấu ngoài lãi và phí nêu trên để được hướng dẫn cụ thể.

4. Về thuế đối với nhà thầu nước ngoài:

Trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài cung cấp dịch vụ bao thanh toán cho khách hàng Việt Nam thì tổ chức tín dụng nước ngoài phải nộp thuế TNDN với thuế suất 10% trên tiền lãi và phí.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd, HoChiMinh City Branch biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM
- Ban PCCS, Ban DNNN
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4080/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt động bao thanh toán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134