Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4058/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4058/TCT-TTR
V/v: áp dụng các biện pháp cưỡng chế

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 543/CT-TTr ngày 23/8/2005 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục, trình tự căn cứ pháp lý tiến hành các biện pháp cưỡng chế: Phong tỏa tài khoản tiền gửi của cơ sở kinh doanh tại ngân hàng, kho bạc; Thông báo yêu cầu các khách hàng hoặc bên thứ ba trích từ tiền thanh toán cho cơ sở kinh doanh để nộp thuế; truy tố trước pháp luật đối với hành vi chây ỳ nộp thuế của cơ sở kinh doanh. Về việc này, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Điều 19 Luật thuế GTGT, Điều 23 Luật thuế TNDN có qui định trường hợp đối tượng nộp thuế không nộp thuế, nộp phạt theo thông báo hoặc quyết định xử lý về thuế thì bị xử lý trích tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng để nộp thuế, nộp phạt; tạm giữ hàng hóa, tang vật; kê biên tài sản. Điều 21, Chương IV, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ có qui định 4 biện pháp cưỡng chế khi đối tượng nộp thuế không chấp hành quyết định nộp thuế, nộp phạt của cơ quan Thuế. Như vậy, trong quá trình thực thi nhiệm vụ cơ quan Thuế chỉ được áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như đã qui định tại các văn bản trên, về trình tực thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ qui định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp đối tượng cố tình chây ỳ không chấp hành quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, truy thu tiền thuế, tiền phạt có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên thì Cục thuế căn cứ qui định tại Khoản 3, Điều 141 Bộ Luật hình sự “Tội chiếm giữ trái phép tài sản” để lập hồ sơ báo cáo UBND cấp tỉnh chuyển cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4058/TCT-TTr ngày 09/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.970

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!