Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3936/NHNN-CSTT về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3936/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3936/NHNN-CSTT
V/v thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các ngân hàng thương mại
- Các công ty tài chính

 

Theo đề nghị của một số ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư mới có nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính và khách hàng vay phân định cụ thể từng hạng mục (công trình) xây dựng, mua sắm về mục đích (chức năng) hoạt động sản xuất – kinh doanh, số vốn đầu tư và số tiền vay. Đối với các khoản vay để thi công, mua sắm các hạng mục (công trình) xây dựng được thống kê tín dụng vào ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, thì thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp không phân định được cụ thể mục đích (chức năng) hoạt động sản xuất – kinh doanh, số vốn đầu tư và số tiền vay của từng hạng mục (công trình) xây dựng, thì ngân hàng thương mại, công ty tài chính căn cứ vào quy định về hoạt động kinh tế chủ yếu tại mục I Phần thứ hai Nội dung và nguyên tắc phân loại các thành phần kinh tế quốc dân tại Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng Cục Thống kê, Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và nội dung dự án đầu tư để thống kê dư nợ cho vay vào các ngành, lĩnh vực kinh tế phù hợp với các Quyết định này. Nếu các khoản dư nợ cho vay được thống kê tín dụng vào các ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, thì thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Thanh tra NHNN, Vụ Tín dụng, Vụ TC – KT, Sở Giao dịch;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến     

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3936/NHNN-CSTT
Ref: On the implementation of the interest rate support mechanism

Hanoi, May 29th, 2009

 

To:

- Commercial Banks
- Finance companies
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3936/NHNN-CSTT về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.630

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241