Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3929/NHNN-CNH về việc điều chỉnh phòng giao dịch liền kề của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3929/NHNN-CNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trương Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3929/NHNN-CNH
V/v điều chỉnh phòng giao dịch liền kề của ngân hàng thương mại.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh tỉnh, thành phố

 

Liên quan đến việc điều chỉnh phòng giao dịch ngoài địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng thương mại (phòng giao dịch liền kề) theo Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (Quyết định 13), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc Quyết định 13, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, chấp thuận đề nghị mở chi nhánh trên cơ sở nâng cấp các phòng giao dịch liền kề của các ngân hàng thương mại đối với các trường hợp:

a. Ngân hàng thương mại có nợ quá hạn nhỏ hơn 5% tổng dư nợ và trích lập đầy đủ dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

b. Đảm bảo các điều kiện khác (ngoài điều kiện về nợ quá hạn) theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Mục 1 Chương II Quyết định số 13 và đảm bảo thủ tục, hồ sơ về mở chi nhánh theo quy định tại Điều 8 Mục 1 Chương II Quyết định số 13.

2. Đối với những ngân hàng thương mại chưa đủ điều kiện nâng cấp phòng giao dịch liền kề thành chi nhánh do chưa đủ điều kiện về vốn điều lệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép gia hạn thời hạn điều chỉnh các phòng giao dịch này tối đa đến hết 31/12/2009 để các ngân hàng thương mại hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo mức vốn điều lệ phù hợp với mạng lưới sở giao dịch, chi nhánh theo quy định. Quá thời hạn này, ngân hàng thương mại phải chấm dứt hoạt động phòng giao dịch theo quy định tại Điều 11 Mục 1 Chương II Quyết định 13.

3. Giám đốc các Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VP, Vụ CNH.

KT. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC NGÂN HÀNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trương Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3929/NHNN-CNH về việc điều chỉnh phòng giao dịch liền kề của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.628

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123