Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3379/VPCP-QHQT về việc ký kết Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3379/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3379/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định vay tín dụng ưu đãi 1.200 triệu NDT của TQ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3446/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 5 năm 2008) về việc phê duyệt nội dung và ký kết Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi trị giá 1.200 triệu Nhân dân tệ để giải quyết một phần vốn cho Dự án "Đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông".

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Hiệp định này với đại diện phía Trung Quốc.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai việc ký kết này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTT (để b/c);
- VP Trung ương Đảng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Vụ: KTTH, KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (03). 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3379/VPCP-QHQT về việc ký kết Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.715
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69