Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 327/TTg-QHQT về việc phê duyệt kết quả đàm phán các hiệp định vay vốn Quĩ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 327/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 327/TTg-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán các hiệp định vay vốn Quĩ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Đăk Nông.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1922/BTC-TCĐN ngày 19 tháng 02 năm 2008 về kết quả đàm phán các hiệp định vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc cho 05 Dự án thuộc Danh mục dự án vận động vay vốn ODA Hàn Quốc giai đoạn 2008-2010 (đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung các Hiệp định vay vốn EDCF Hàn Quốc giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc cho 05 Dự án được Bộ Tài chính đề nghị tại văn bản nêu trên; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định với đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

2. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục pháp lý đối ngoại về việc ủy quyền nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Phạm Gia Khiêm, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, CN, VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 327/TTg-QHQT về việc phê duyệt kết quả đàm phán các hiệp định vay vốn Quĩ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215