Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3091/NHNN-TD năm 2017 tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi lợn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3091/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 28/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3091/NHNN-TD
V/v tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi lợn

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Thời gian vừa qua ngành chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ do giá lợn hơi giảm mạnh, ảnh hưởng đến đời sống người chăn nuôi. Để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi lợn, giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số nội dung như sau:

1. Căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi lợn, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y:

- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Khi cơ cấu lại thời bạn trả nợ, ngân hàng thương mại cho vay được giữ nguyên nhóm nợ 01 (một) lần đối với một khoản nợ; Cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

- Căn cứ quy định hiện hành và khả năng tài chính của mình, ngân hàng thương mại xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

2. Định kỳ hàng quý (chậm nhất vào ngày mùng 10 tháng đầu tiên của quý kế tiếp), các tổ chức tín dụng báo cáo Ngân hàng hàng nước Việt Nam (Thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - 25 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội, email: tindung2@sbv.gov.vn), kết quả thực hiện các giải pháp nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong lĩnh vực này (theo mẫu biểu đính kèm). Trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các tổ chức tín dụng kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét, xử lý.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện trên toàn hệ thống./.

 


Nơi nhận:
- Như để gửi;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VP, Vụ TDCNKT (5).

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG CNKT
Nguyễn Quốc Hùng

 

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN, SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI, SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y

(Theo Công văn số 3091/NHNN-TD ngày 28/4/2017 của NHNN)
Quý ....., năm .....

Đơn vị: triệu đồng, khách hàng

STT

Khách hàng

Dư nợ cho vay đến 31/12/2016

Dư nợ đến thời điểm báo cáo

Tổng số nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
kể từ ngày văn bản

Dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Dư nợ đã được miễn, giảm lãi vay kể từ ngày văn bản

Cho vay mới

Nợ xấu

Số lượng khách hàng được hỗ trợ

Tổng số

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

Dư nợ

Doanh số cho vay kể từ ngày văn bản

A

Cho vay ngành chăn nuôi lợn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chủ trang trại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cá nhân, hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, có nguồn tiêu thụ ổn định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Cho vay sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Cho vay sản xuất thuốc thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập biểu
(ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ)

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN, SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI, SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y

(Theo Công văn số 3091/NHNN-TD ngày 28/4/2017 của NHNN)
Quý ....., năm .....

Đơn vị: triệu đồng, khách hàng

STT

Khách hàng

Dư nợ cho vay đến 31//12/2016

Dư nợ đến thời điểm báo cáo

Tổng số nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
kể từ ngày văn bản

Dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Dư nợ đã được miễn, giảm lãi vay kể từ ngày văn bản

Cho vay mới

Nợ xấu

Số lượng khách hàng được hỗ trợ

Tổng số

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

Dư nợ

Doanh số cho vay
kể từ ngày văn bản

A

Cho vay ngành chăn nuôi lợn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chủ trang trại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cá nhân, hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, có nguồn tiêu thụ ổn định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Cho vay sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Cho vay sản xuất thuốc thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập biểu
(ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ)

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3091/NHNN-TD năm 2017 tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi lợn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133