Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2881/NHNN-QLNH về việc phối hợp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2881/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM   
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2881/NHNN-QLNH
V/v phối hợp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối  

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức kinh tế làm Đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng các quy định về điều kiện và địa điểm nêu tại Điều 3, Điều 5 của Quy chế này. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ trái pháp luật trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ một số trường hợp được phép theo quy định. Tuy vậy, trong thời gian qua, nhiều tổ chức đã vi phạm quy định này, ảnh hưởng tới chủ trương khắc phục tình trạng đô la hóa, thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam.

Để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, niêm yết giá bằng ngoại tệ sai quy định và hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trân trọng đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra việc quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ, các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép của các tổ chức và cá nhân và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước xin gửi kèm danh mục các đối tượng được quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam và sẽ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cung cấp danh sách các tổ chức được làm Đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn để Quý Ủy ban phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu VP, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC  
Nguyễn Văn Bình   

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2881/NHNN-QLNH về việc phối hợp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.737
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234