Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2880/NHNN-QLNH về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2880/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2880/NHNN-QLNH
V/v kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Theo quy định tại Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức kinh tế làm Đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng các quy định về điều kiện và địa điểm nêu tại Điều 3, Điều 5 của Quy chế này. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ trái pháp luật trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ một số trường hợp được phép theo quy định. Tuy vậy, trong thời gian qua, nhiều tổ chức và cá nhân đã vi phạm quy định này, ảnh hưởng tới chủ trương khắc phục tình trạng đô la hóa, thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nói trên, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các Bộ, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối. Để triển khai các nội dung trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế đại lý đổi ngoại tệ theo Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN và quy định về việc quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ.

2. Cung cấp danh sách các Đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn cho các cơ quan chức năng trên địa bàn (Ủy ban nhân dân, Công an, Chi cục Quản lý thị trường…).

3. Thực hiện kiểm tra, thanh tra tại chỗ đối với các đại lý đổi ngoại tệ  trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các đại lý có hành vi vi phạm thì tiến hành áp dụng ngay các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) trước ngày 15/5/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- Lưu VP, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC  
Nguyễn Văn Bình   

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2880/NHNN-QLNH về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.512
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168