Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2879/NHNN-QLNH về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2879/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM   
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2879/NHNN-QLNH
V/v kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối

 

Trong thời gian vừa qua, các Tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối (Tổ chức tín dụng được phép) đã có nhiều nỗ lực trong việc hướng dẫn các tổ chức kinh tế được ủy nhiệm làm đại lý đổi ngoại tệ thực hiện các quy định tại Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay bắt đầu phát sinh hiện tượng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động đại lý đổi ngoại tệ nhằm kinh doanh ngoại tệ trái phép. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Tổ chức tín dụng được phép thực hiện một số nội dung sau:

1. Đôn đốc, hướng dẫn các Đại lý ủy nhiệm đổi ngoại tệ thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về hoạt động đổi ngoại tệ.

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Đại lý đổi ngoại tệ do Tổ chức tín dụng được phép ủy nhiệm. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện Đại lý đổi ngoại tệ vi phạm các quy định tại Hợp đồng đại lý và các quy định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN thì áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định hiện hành và báo cáo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép chịu trách nhiệm về hoạt động của Đại lý đổi ngoại tệ ủy nhiệm. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của Đại lý ủy nhiệm, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp, kể cả việc xem xét hạn chế một số nghiệp vụ kinh doanh của Tổ chức tín dụng được phép.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC  
Nguyễn Văn Bình   

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom - Happiness
----------------------

No. 2879/NHNN-QLNH
Ref: inspecting, regulating foreign exchange activity

Hanoi, April 22, 2009

 

To:

- General Directors (Directors) of Credit Institutions authorized to supply foreign exchange service
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2879/NHNN-QLNH về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.831
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77