Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2820/VPCP-KTTH xử lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2820/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 04/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2820/VPCP-KTTH
V/v xử lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2604/BTC-TCNH ngày 09 tháng 3 năm 2009 về việc xử lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc xóa nợ lãi cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước nêu tại công văn số 2604/BTC-TCNH của Bộ Tài chính ngày 09 tháng 3 năm 2009 với tổng số tiền là 5,45 tỷ đồng.

2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam chuẩn xác số liệu và hoàn chỉnh các thủ tục xử lý nợ theo quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm xử lý nợ theo quy định hiện hành và hậu kiểm tra sau khi xử lý nợ.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để các dự án nêu trên không phát huy được hiệu quả theo mục tiêu của dự án, trên cơ sở đó chủ động xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01 tháng 8 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2820/VPCP-KTTH xử lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.774
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202