Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 27TCT/ĐTNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Chi nhánh ngân hàng ANZ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 27TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 27TCT/ĐTNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh ngân hàng ANZ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10635/CT/TTr1/Đ3 ngày 11/10/2004 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại của Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Việt Nam về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2415 TCT/ĐTNN ngày 05/08/2004 trả lời về vấn đề này. Đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên, theo đó, trường hợp các khoản chi phí chung như tiền thuê văn phòng, điện, nước, điện thoại của Chi nhánh Ngân hàng ANZ Bank hạch toán riêng được doanh thu, chi phí của từng bộ phận chức năng thì sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động chịu thuế GTGT.

Trường hợp không hạch toán riêng được mà phải phân bổ chi phí cho từng bộ phận thì số thuế đầu vào của Chi nhánh Ngân hàng ANZ sẽ phân bổ theo tỷ lệ (%) doanh thu chịu thuế của từng bộ phận.

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tra việc kê khai của đơn vị và thu thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và trả lời đơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế HN;
- Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại HN và TP.HCM;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 27TCT/ĐTNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Chi nhánh ngân hàng ANZ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196