Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2766/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 08/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2766/NHNN-QLNH
V/v tăng cường kiểm tra, rà soát các Đại lý đổi ngoại tệ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tăng cường chấn chỉnh hoạt động thu đổi ngoại tệ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Rà soát và kiểm tra hoạt động của các Đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn, đặc biệt là các Đại lý là tổ chức kinh doanh vàng nếu không có địa điểm đặt bàn đổi ngoại tệ theo đúng quy định tại Điều 3 Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố tiến hành thu hồi ngay Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ đã cấp.

2. Khi phát hiện Đại lý đổi ngoại tệ có vi phạm các quy định về hoạt động đổi ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố thu hồi ngay Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ đã cấp và thông báo cho Tổ chức tín dụng ủy nhiệm để hủy bỏ hợp đồng Đại lý đã ký với tổ chức làm Đại lý đổi ngoại tệ. Không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ đối với những Đại lý đã bị thu hồi Giấy chứng nhận.

3. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối - Fax: 04.38240788) danh sách các Đại lý đổi ngoại tệ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ.

Yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, QLNN.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2766/NHNN-QLNH ngày 08/04/2011 về tăng cường kiểm tra, rà soát Đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.780

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196