Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2651/NHNN-CSTT cung cấp mức lãi suất cho vay thỏa thuận bằng VND do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2651/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Ngọc Bảo
Ngày ban hành: 09/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2651/NHNN-CSTT
V/v cung cấp mức lãi suất cho vay thỏa thuận bằng VND

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng thương mại Nhà nước
- Ngân hàng thương mại cổ phần

 

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 4 năm 2010 về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ ban hành Thông tư quy định về cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn theo lãi suất thỏa thuận bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trước ngày 15/4/2010.

Để nắm bắt tình hình lãi suất cho vay và xử lý các vấn đề liên quan sau khi Thông tư nêu trên được ban hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về các mức lãi suất cho vay theo biểu đính kèm công văn này và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) trước 13h, ngày 09/4/2010 (Điện thoại: 04.38246955; fax: 04.38246953 - 04.38240132; email: phongcstd@sbv.gov.vn).

Kính mong sự hợp tác của các ngân hàng thương mại./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Nguyễn Ngọc Bảo

 

Tên ngân hàng thương mại:

……………………………….

BÁO CÁO

LÃI SUẤT CHO VAY THỎA THUẬN BẰNG VND

STT

Chỉ tiêu

Mức lãi suất (%/năm)

1

Lãi suất cho vay tối đa trung và dài hạn bằng VND đang áp dụng đối với khoản vay phục vụ sản xuất - kinh doanh (trừ cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng)

 

Trong đó:

 

- Lãi suất cho vay đối với hộ nông dân

 

- Lãi suất cho vay đối với lĩnh vực xuất khẩu

 

2

Dự kiến lãi suất cho vay tối đa ngắn hạn bằng VND đang áp dụng đối với khoản vay phục vụ sản xuất - kinh doanh (trừ cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng)

 

Trong đó:

 

- Lãi suất cho vay đối với hộ nông dân

 

- Lãi suất cho vay đối với lĩnh vực xuất khẩu

 

 

..........., ngày …… tháng ……. năm 2010

Lập biểu

Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2651/NHNN-CSTT cung cấp mức lãi suất cho vay thỏa thuận bằng VND do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168