Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 263/TTG-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 263/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt bổ sung dự án do ILO tài trợ cho tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011.

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 428/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 01 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án "Tăng cường các hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam" do Chính phủ Lúc-Xăm-bua tài trợ thông qua Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 1.350.000 USD như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Dự án được mua nhập khẩu 01 xe ô tô mới 07 chỗ ngồi từ nguồn kinh phí tài trợ cho Dự án. Vốn đối ứng thực hiện Dự án do ngân sách địa phương bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt, ký kết Văn kiện Dự án với nhà tài trợ và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: TH, KGVX, ĐP;
 Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 263/TTG-QHQT ngày 23/02/2011 phê duyệt bổ sung dự án do ILO tài trợ cho tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113