Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 258/NHNN-CSTT ngừng cho vay để đầu tư kinh doanh trên sàn vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 258/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 11/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 258/NHNN-CSTT
V/v ngừng cho vay để đầu tư kinh doanh trên sàn vàng

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các ngân hàng thương mại;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo quy định tại điểm d, h khoản 1 Điều 5 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 văn bản số 369/TB-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2009 liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  yêu cầu các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Các ngân hàng thương mại ngừng ngay việc cho vay đối với nhu cầu vốn để đầu tư kinh doanh trên sàn giao dịch vàng và tiến hành thu hồi nợ vay (bao gồm cả gốc và lãi vốn vay) đổi các khoản vay đã giải ngân để đầu tư kinh doanh trên sàn giao dịch vàng và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  tại Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06 tháng 01 năm 2010.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện không đúng nội dung điểm 1 văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát NH;
- Vụ Quản lý ngân hàng;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.  

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến    

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 258/NHNN-CSTT ngừng cho vay để đầu tư kinh doanh trên sàn vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.030
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112