Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2491/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2491/VPCP-QHQT
V/v gia hạn dự án "Tiếp cận tín dụng liên kết và các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh" do Bỉ tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2101/BKHĐT-KTĐN, ngày 06 tháng 4 năm 2011) về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án "Tiếp cận tín dụng liên kết và các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh" đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 với số vốn bổ sung là 475.000 Euro từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo chính thức với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ về việc gia hạn và bổ sung vốn nêu trên.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiến hành hoàn thiện và phê duyệt văn kiện điều chỉnh dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA và lưu ý các ý kiến được nêu tại Mục III công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
 các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). MH 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2491/VPCP-QHQT ngày 21/04/2011 về gia hạn dự án "Tiếp cận tín dụng liên kết và dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh" do Bỉ tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.107

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74