Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 248 TCT/DNK ngày 06/02/2004 của Tổng cục thuế về việc trợ cấp kinh phí cho UNT

Số hiệu: 248TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 248 TCT/DNK
V/v trợ cấp kinh phí cho UNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời Công văn số 371 CT/KH ngày 30/12/2003 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị kinh phí trả thù lao cho uỷ nhiệm thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4641 TCT/NV6 ngày 31/12/2003 chỉ đạo việc triển khai đề án uỷ nhiệm thu và nguồn kinh phí chi trả thù lao, trong đó nêu rõ:

Về kinh phí thù lao cho UNT: Thực hiện theo công văn số 6659/TC/TCT ngày 1/7/2003 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Đối với các khoản thu (thuế nhà đất, thuế đối với đánh bắt hải sản, phí, lệ phí) đã có chế độ trích thù lao cho UNT vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Riêng kinh phí thù lao cho UNT thu thuế đối với hộ kinh doanh CTN và dịch vụ NQD được lấy từ nguồn trích theo tỷ lệ khoán chi của Tổng cục cấp cho Cục thuế (năm 2004 tỷ lệ khoán chi đã có cơ cấu chi thù lao cho uỷ nhiệm thu) và nguồn hỗ trợ ngân sách địa phương nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời và thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 248 TCT/DNK ngày 06/02/2004 của Tổng cục thuế về việc trợ cấp kinh phí cho UNT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45