Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 243/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định vay dự án xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 243/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 27/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định vay dự án xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Chủ tịch nước.

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 02 tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Hiệp định vay cho dự án Xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo Hiệp định vay cho ký, ADB tài trợ 50.045.000 SDR (Quyền rút vốn đặc biệt) tương đương 80 triệu USD với thời hàn 32 năm, trong đó có 8 năm ân hạn; lãi suất cho vay 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% trong những năm tiếp theo.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2017. Cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân 6 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, trong đó UBND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan điều phối chung.

Theo quy định của pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, Thủ tưởng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với ADB nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Hiệp định);
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NG, TC,KHĐT, TP, GTVT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh
: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT ;

- Lưu: VT, QHQT (3b).V

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 243/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định vay dự án xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58