Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2321/NHNN-KTTC hướng dẫn tài khoản sử dụng để hạch toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc theo Quyết định 346/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 2321/NHNN-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2321/NHNN-KTTC
V/v hướng dẫn tài khoản sử dụng để hạch toán tín phiếu NHNN bắt buộc theo QĐ 346/QĐ-NHNN ngày 13/02/2008 của Thống đốc NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
- Các Tổ chức tín dụng mua tín phiếu NHNN bắt buộc

 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 346/QĐ-NHNN ngày 13/02/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn tài khoản sử dụng để hạch toán kế toán tín phiếu NHNN bắt buộc tại các đơn vị liên quan như sau:

I- Đối với Sở giao dịch NHNN

1. Kế toán trên các tài khoản nội bảng: Sở Giao dịch NHNN thực hiện hạch toán kế toán nghiệp vụ phát hành tín phiếu NHNN bắt buộc tương tự như nghiệp vụ phát hành tín phiếu NHNN thông thường.

2. Kế toán trên các tài khoản ngoại bảng: Đồng thời với các bút toán hạch toán nội bảng, Sở Giao dịch NHNN sử dụng Tài khoản 999- Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản (mở tài khoản chi tiết riêng cho “Tín phiếu NHNN bắt buộc” và theo từng Tổ chức tín dụng tham gia mua tín phiếu NHNN bắt buộc) để hạch toán ngoại bảng đối với tín phiếu NHNN đã phát hành phù hợp tính chất và đặc điểm tín phiếu theo quy định tại Quyết định số 346/QĐ-NHNN (tín phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ và Tổ chức tín dụng không được sử dụng trong các nghiệp vụ tái cấp vốn của NHNN).

II- Đối với các Tổ chức tín dụng tham gia mua tín phiếu NHNN bắt buộc

Tổ chức tín dụng sử dụng tài khoản 1211- Đầu tư vào tín phiếu NHNN (mở tài khoản chi tiết “Tín phiếu NHNN bắt buộc”) để hạch toán tín phiếu mua bắt buộc do NHNN phát hành.

Trên đây là hướng dẫn của NHNN đối với các đơn vị có liên quan trong việc sử dụng tài khoản để hạch toán tín phiếu NHNN bắt buộc theo quy định tại Quyết định số 346/QĐ-NHNN. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về NHNN (Vụ Kế toán- Tài chính) để xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra NHNN (để biết);
- Vụ CSTT, Vụ TKS (để biết);
- Lưu VP, Vụ KTTC2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2321/NHNN-KTTC hướng dẫn tài khoản sử dụng để hạch toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc theo Quyết định 346/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.348
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10