Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2271/NHNN-CNH về việc triển khai loại hình ATM lưu động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2271/NHNN-CNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trương Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2271/NHNN-CNH
V/v triển khai loại hình ATM lưu động 

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

  

Về việc hướng dẫn đăng ký máy ATM lưu động theo báo cáo và đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 100/NHNN-HCM.02 ngày 19/01/2009, số 379/NHNN-HCM.02 ngày 03/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại không quy định về ATM lưu động. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận đề nghị của các Ngân hàng thương mại được triển khai áp dụng loại hình ATM lưu động.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn các Ngân hàng thương mại có liên quan trên địa bàn nội dung tại Điểm 1 công văn này; kiểm tra và yêu cầu DAB và những Ngân hàng đang thực hiện thí điểm dịch vụ này chấm dứt ngay việc sử dụng ATM lưu động và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ. Trần Minh Tuấn (thay báo cáo);
- NHNN các tỉnh, TP;
- Các NHTM;
- Vụ CNH (CNH3);
- Lưu: VP.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC NGẦN HÀNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trương Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2271/NHNN-CNH về việc triển khai loại hình ATM lưu động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.157
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78