Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2241/NHNN-QLNH về việc các Tổ chức tín dụng báo cáo hoạt động Sàn giao dịch vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2241/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 01/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2241/NHNN-QLNH
V/v các TCTD báo cáo hoạt động Sàn giao dịch vàng

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo các quy định quản lý hoạt động Sàn giao dịch vàng. Để tổng hợp tình hình các Tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động kinh doanh liên quan đến sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

1. Các TCTD trực tiếp mở sàn giao dịch vàng

a. Báo cáo cụ thể như sau:

- Tên Sàn giao dịch vàng, thời gian mở Sàn giao dịch vàng, thời gian chính thức hoạt động.

- Cơ sở, hình thức pháp lý (thành lập Công ty, bộ phận trực thuộc …).

- Phương thức giao dịch, quy trình nghiệp vụ, hạch toán kế toán, quản lý rủi ro.

- Số lượng khách hàng đến thời điểm lập báo cáo (trong đó nêu rõ số lượng khách hàng là tổ chức, cá nhân).

- Doanh số giao dịch bình quân tháng từ thời điểm hoạt động đến ngày lập báo cáo, doanh số giao dịch ngày cao nhất, thấp nhất.

b. Cung cấp tài liệu có liên quan:

- Quy chế hoạt động, các quyết định thành lập.

- Mẫu hợp đồng với khách hàng.

2. Các TCTD có hoạt động liên doanh, liên kết và cung cấp dịch vụ cho sàn giao dịch vàng báo cáo các nội dung sau

- Đối tác tham gia mở Sàn giao dịch vàng, cơ chế liên doanh, liên kết.

- Vai trò của TCTD trong tổ chức, hoạt động Sàn giao dịch vàng.

- Các dịch vụ TCTD cung cấp cho hoạt động của Sàn giao dịch vàng.

3. Các TCTD đã nêu tại điểm 1 và điểm 2 của công văn này phải chấp hành nghiêm chỉnh các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo quy định hiện hành.

4. Tính đến thời điểm ban hành văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD chưa có hoạt động nêu tại điểm 1 và điểm 2 không thực hiện các hoạt động này cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.

5. Báo cáo của các TCTD và tài liệu liên quan gửi về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Quản lý Ngoại hối) trước ngày 10/4/2009, báo cáo có thể gửi trước theo số fax: 04.39.343.468 hoặc 04.39.367.692. Đến hết ngày 10/4/2009, TCTD không gửi báo cáo được hiểu là không có các loại hình hoạt động nêu tại điểm 1 và 2 công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom - Happiness
----------------------

No. 2241/NHNN-QLNH
Ref: making report on operation of Gold trading center by CIs

Hanoi, April 1, 2009

 

To: - Credit institutions

The State Bank of Vietnam is coordinating with relevant Ministries, industries to draft provisions on operation management of Gold Trading Centers. In order to summarize business activities related to gold trading centers of credit institutions (CIs), the State Bank would like to request:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2241/NHNN-QLNH về việc các Tổ chức tín dụng báo cáo hoạt động Sàn giao dịch vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.216
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49