Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2205/TTg-QHQT về việc phê duyệt các Thỏa ước và điều kiện cho vay lại vốn vay AFD đối với Dự án của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2205/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2205/TTg-QHQT
V/v phê duyệt các Thỏa ước và điều kiện cho vay lại vốn vay AFD đối với Dự án của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 15767/BTC-QLN, ngày 06 tháng 11 năm 2009) về việc phê duyệt các Thỏa ước với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và điều kiện cho vay lại đối với dự án Hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do AFD tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung các Thỏa ước mở tín dụng và Thỏa ước tài trợ đối với dự án “Hỗ trợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân dành cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” được nêu tại công văn trên và giao Bộ Tài chính ký các Thỏa ước trên với phía AFD.

2. Phê duyệt điều kiện cho vay lại vốn vay AFD cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương để triển khai Dự án, cụ thể:

- Đồng tiền cho vay lại: đồng Việt Nam.

- Thời gian cho vay lại: 20 năm, 7 năm ân hạn (bằng thời gian vay AFD).

- Lãi suất cho vay lại: bằng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước (tại thời điểm cho vay lại) trừ tỷ lệ trích rủi ro tín dụng và chi phí hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân là 3,6%/năm. Lãi suất cho vay được cố định trong suốt thời gian cho vay lại nêu trên./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, Các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2205/TTg-QHQT về việc phê duyệt các Thỏa ước và điều kiện cho vay lại vốn vay AFD đối với Dự án của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.029
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85