Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2067/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2067/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2067/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục DA vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7977/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 11 năm 2010 về việc phê duyệt danh mục dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 14002/BTC-QLN ngày 18 tháng 10 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3336/BNN-HTQT ngày 14 tháng 10 năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 7811/NHNN-HTQT ngày 12 tháng 10 năm 2010, giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4356/BTNMT-HTQT ngày 27 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” với tổng kinh phí là 34,083 triệu USD, trong đó vay ADB là 30 triệu USD với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các cơ quan, chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2067/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.276
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108