Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2058/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2058/VPCP-QHQT
V/v chủ trương chuẩn bị khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư công lần 2 vay vốn WB

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1877/NHNN-HTQT ngày 15 tháng 3 năm 2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức họp khởi động để chuẩn bị cho Khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư công lần thứ hai với Ngân hàng Thế giới (WB) và các nhà đồng tài trợ.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, tiến hành:

- Thảo luận kỹ với WB về các hành động khởi động trong Khung chính sách của Khoản vay lần thứ hai;

- Đánh giá khả năng hoàn thành các hành động theo tiến độ đã cam kết (trong đó cần đặc biệt lưu ý tiến độ của các hoạt động số 3, 5 và 12); chủ động đề xuất phương án điều chỉnh, thay thế để có cơ sở làm việc với WB. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền của mình, các Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có phương án xử lý kịp thời.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm việc và thống nhất với WB Khung hành động chính sách phù hợp và kế hoạch thực hiện cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2058/VPCP-QHQT ngày 30/03/2010 về chủ trương chuẩn bị khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư công lần 2 vay vốn Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.121

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14