Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2038/NHNN-TTGSNH năm 2015 về Phương án đảm bảo tuân thủ tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ so với Nguồn vốn ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2038/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Phước Thanh
Ngày ban hành: 01/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2038/NHNN-TTGSNH
V/v Phương án đảm bảo tuân thủ tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ so với Nguồn vốn ngắn hạn

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:  Tổng Giám Đốc
Ngân hàng BNP Paribas Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Liên quan đến đề nghị của Ngân hàng BNP Paribas Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BNPP HCM) tại Công văn số 10/2015/CV-BNPP ngày 25/2/2015 về việc phương án xử lý tỷ lệ đầu tư trái phiếu chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn không đảm bảo theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 (Thông tư 36), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. BNPP HCM thực hiện đúng Phương án đảm bảo tuân thủ tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ so với Nguồn vốn ngắn hạn nêu tại Công văn 10/2015/CV-BNPP ngày 25/02/2015 và quy định pháp luật Việt Nam.

2. BNPP HCM không được mua, đầu tư thêm trái phiếu chính phủ để đáp ứng được tỷ lệ quy định tại Khoản 6 Điều 17 Thông tư 36. BNPP HCM phải thực hiện đúng các quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg theo đúng quy định tại Thông tư 36.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Tổng Giám đốc BNPP HCM biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TTGSNH2.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Phước Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2038/NHNN-TTGSNH năm 2015 về Phương án đảm bảo tuân thủ tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ so với Nguồn vốn ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.780
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5