Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2034/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2034/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2034/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn các Hiệp định cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 07 tháng 9 năm 2010 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam các Hiệp định (gồm Hiệp định vay Chương trình, Hiệp định vay Dự án và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại) cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế do ADB và Chính phủ Úc tài trợ.

Tổng nguồn vốn đầu tư của Chương trình là 76,323 triệu USD, trong đó vay ADB là 40.172.000 SDR (tương đương với 60 triệu USD) bao gồm: Khoản vay chương trình tương đương với 30 triệu USD với thời hạn 24 năm trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất cho vay 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5%/năm trong những năm tiếp theo; Khoản vay Dự án tương đương với 30 triệu USD với thời hạn 32 năm trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất cho vay 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5%/năm trong những năm tiếp theo. Vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc do ADB quản lý có giá trị 12 triệu đô la Úc.

Mục tiêu chính của Chương trình là hỗ trợ đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo cán bộ y tế một cách đồng bộ, toàn diện, theo định hướng ưu tiên; hỗ trợ hệ thống dự báo, lập kế hoạch và quản lý trong đào tạo; tăng cường công tác quản lý nhân lực và cải tiến cơ chế tài chính, thanh toán các chi phí dịch vụ y tế.

Theo quy định của pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn các Hiệp định đã ký với ADB nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Hiệp định);
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NG, TC, KHĐT, TP, NHNN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2034/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.123
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116