Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2028/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới của tổ chức tín dụng năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2028/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Quốc Anh
Ngày ban hành: 11/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2028/NHNN-TTGSNH
V/v phát triển mạng lưới của TCTD năm 2011

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Các tổ chức tín dụng

 

Vừa qua, một số đơn vị có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước giải thích một số nội dung liên quan đến việc cấp phép đối với phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, máy giao dịch tự động và điểm giao dịch của tổ chức tín dụng (TCTD). Về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 30 Luật Các TCTD, tùy theo loại hình hoạt động, sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản, TCTD được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và hiện diện thương mại ở nước ngoài (không bao gồm sở giao dịch, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, máy giao dịch tự động và điểm giao dịch).

Hiện nay, NHNN đang khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn việc phát triển mạng lưới của các TCTD phù hợp với quy định nêu trên. Trong thời gian Thông tư này chưa ban hành, việc phát triển mạng lưới của các TCTD thực hiện theo Công văn số 1511/NHNN-TTGSNH ngày 25/2/2011. Theo đó, NHNN tạm thời ngừng xem xét cấp phép đối với sở giao dịch, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, máy giao dịch tự động và điểm giao dịch của TCTD.

NHNN thông báo để NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN (để b/cáo);
- Lưu VT, TTGSNH6.

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Dương Quốc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2028/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới của tổ chức tín dụng năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.266
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233